Hva trenger dere?

Fosen Facility Solutions AS er en løsningsorientert samarbeidspartner. Vi tilbyr og bistår med ulike tjenester gjennom et bredt spekter av lokale samarbeidspartnere og står på til vi har en løsning.

Hva trenger dere?

Fosen Facility Solutions AS er en løsningsorientert samarbeidspartner. Vi tilbyr og bistår med ulike tjenester gjennom et bredt spekter av lokale samarbeidspartnere og står på til vi har en løsning.

Tjenesteoversikt

FFS (FOSEN FACILITY SOLUTIONS) kan bistå med en rekke ulike servicebehov.
Er det oppgaver vi ennå ikke har kommet bort i, – tar vi utfordringen.

FFS (FOSEN FACILITY SOLUTIONS) kan bistå med en rekke ulike servicebehov. Er det oppgaver vi ennå ikke har kommet bort i, – tar vi utfordringen.

Vedlikehold veger Transport Stillas
Snømåking Helikopter Leie av store maskiner
Vedlikehold av kjøretøy Maskinleie Kontorpersonale
Sveisearbeid Utstyrsleie (kompressorer, Rengjøring
Maskiner (kran, gravemaskin) generatorer, spesialverktøy) Renhold hovedkomponenter i havn
Vedlikehold strømnett Leie av biler, maskiner og utstyr Personale til vakthold
Vedlikeholdstjenester, bygninger Vedlikehold og reparasjon utstyr Lastebiler
Håndverkstjenester El. installasjoner Lastebiler for transport gods havn-site
Overnatting Lagertelt Veitransportledere
Catering Kopiering, trykkeri Maskinverksted
Avfallshåndtering Renovasjon Verksted for reparasjon av
VVS Diesel /drivstoff biler/lastebiler
Rekkverk, gjerder Leie av biler Rent vann i tanker
Bygg Leie av kontorfasiliteter Verktøy og forbruksmateriell
Dronetjenester

Vedlikehold veger
Transport
Stillas
Snømåking
Helikopter
Leie av store maskiner
Vedlikehold av kjøretøy
Maskinleie
Kontorpersonale
Sveisearbeid
Utstyrsleie (kompressorer, generatorer, spesialverktøy)
Rengjøring
Maskiner (kran, gravemaskin)
Renhold hovedkomponenter i havn
Vedlikehold strømnett
Leie av biler, maskiner og utstyr
Personale til vakthold
Vedlikeholdstjenester, bygninger
Vedlikehold og reparasjon utstyr
Lastebiler
Håndverkstjenester
El. installasjoner
Lastebiler for transport gods havn-site
Overnatting
Lagertelt
Veitransportledere
Catering
Kopiering, trykkeri
Maskinverksted
Avfallshåndtering
Renovasjon
Verksted for reparasjon av biler/lastebiler
VVS
Diesel /drivstoff
Rekkverk, gjerder
Leie av biler
Rent vann i tanker
Bygg
Leie av kontorfasiliteter
Verktøy og forbruksmateriell
Dronetjenester